This post is also available in: svSvenska

BIM-tjänster

Inom affärsområdet BIM erbjuder vi både tjänster av strategisk art (verksamhetsutveckling) och som stöd i bygg- och anläggningsprojekt med höga ambitioner kring digitala processer.

Se även våra tjänster kring visualisering och digitalisering med laserskanning och drönare.

 

Strategisk rådgivning BIM och digital transformation

Våra strateger har gedigen erfarenhet av traditionella processer inom bygg/anläggning och brinner för att stötta företag i sin verksamhetsutveckling genom digitaliserade processer. Vi har expertis inom projektering, produktion och förvaltning. Både inom bygg och anläggning. Inom bygg har vi särskilt god erfarenhet inom kommersiella fastigheter och sjukhus. Inom anläggning har vi bäst erfarenhet inom konstbyggnad.

Strategiska uppdrag innefattar ofta behovsanalyser och förstudier.

Projektstyrning med BIM

Vi säkerställer att bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett sätt som drar största möjliga nytta av BIM och VDC som arbetssätt. Alla projekt har olika behov – vi stöttar tidigt beställare och projektledning i val av relevanta fokusområden där BIM-processer skulle ge störst nyttoeffekt. Vi säkerställer en effektiv planering, projektering, produktion och informationsöverlämning till förvaltning. Vi börjar med slutet – vid projektstart beaktas alltid behovet i drift och underhållsfasen.

Tjänsterna vi erbjuder för att möjliggöra det är: BIM-strategi, BIM-samordning, 3D-samordning, VR-samordning och datasamordning

Som stöd använder vi ofta tekniska lösningar och teknologier som databaser, molnlösningar, laserscanning, fotogrammetri och Virtual Reality för att skapa maximal potential i komplexa projekt. Vi samarbetar med ledande leverantörer såsom Symetri, FARO och Spotscale.

Vi ifrågasätter alltid om gamla etablerade processer kan ersättas med processer som kan förtydliga information och effektivisera flödet i ett projekt.

BIM för Tikab?

Frågar man 10 aktörer om vad BIM är får man minst 10 olika svar. Ordet BIM har blivit ett modeord som används i tid och otid. Det vi menar med BIM handlar om att upprätta och underlätta informationsflytet mellan skeden och aktörer i sin verksamhet eller skarpa projekt – genom digitala verktyg, modeller, information och inte minst genom förändrade arbetsprocesser.

Vi har arbetat på samma sätt i decennier. Genom digitaliseringen ställs mycket på ända. Inte nog med att den digitala transformationens kanske största utmaning är människorna som ska arbeta på nya sätt – så förändras ramarna och den digitala kartan konstant.

Låt oss för enkelhets skull kalla den nya digitala transformationen för “BIM”. Om det var ett stort steg för branschen att gå över från analogt ritande till ritande i CAD på 90-talet så är övergången till BIM något helt annat. Från penna till CAD tog det minst 10 år innan det var vedertaget. När det väl var gjort visste alla vad som krävdes och hur man skulle arbeta. Allt var ganska självklart.

Transformationen till “BIM” kommer hålla på betydligt längre. Ramarna och möjligheterna kommer hela tiden förändras. Möjligheterna till ökad effektivitet blir större och större. Detta till priset av att vi måste se till att våra verksamheter kan förhålla sig till den föränderliga digitala omvärlden.

På Tikab ligger vi i digitaliseringens framkant men med erfarenhet och förståelse för hur och varför vi arbetar som vi gör med traditionella processer och verktyg. Både inom planering, projektering, produktion och förvaltning.

Kontakta oss gärna för att bolla ideer kring era behov och vad som väckt er digitala nyfikenhet!

 

BIM-Samordning

Med BIM-samordning arbetar vi både strategiskt och operativt i projekt. Initialt arbetar vi strategiskt med beställare och projektledning kring kravställning, rutiner och arbetsprocesser.

I den operativa fasen ser vi löpande till att beställarens krav uppfylls och att samarbetet mellan aktörerna i konsultteamet fungerar. Det säkerställs genom regelbundna BIM-samordningsmöten och stickprovskontroller av projekteringsunderlag.

3D-samordning

Med geometrisamordning i 3D, tar vi fram samordningsrutiner och utför en effektiv geometrisamordning tillsammans med projektledning. Vi säkerställer att projekteringen planeras så att en meningsfull samordning går att utföra effektivt.

Vi arbetar med ledande lösningar som Navisworks och Solibri. Beroende på komplexitet nyttjar vi databaser för ärendehantering.

Där det är möjligt strävar vi efter att samordning sker löpande under projekteringen av projektörerna själva genom att de arbetar med varandras underlag i realtid. På glesa samordningsmöten görs endast avstämning och kontroll.

VR-samordning

Vi erbjuder VR-samordning som komplement till den reguljära geometrisamordningen i 3D. Samordning med VR tillför helt nya kvalitéer till granskningsarbetet, särskilt avseende tillgänglighet och installationssamordning. Vi har tagit fram rutiner för att effektivt kunna granska samordningsmodellen i VR med ledande hårdvara som HTC Vive och Oculus Rift. Rutinerna gäller såväl generering av VR-modell som genomförande av VR-samordningsmöten och ärendehantering.

För bästa resultat behöver vi vara med i kravställningen avseende projektets informationsleveranser och specifikation på hårdvara för VR.

Möjligheter kring tillgång på hårdvara:

  • VR-hårdvara finns tillgänglig i projekt
  • VR-hårdvara köps in via Tikab
  • VR-hårdvara leasas av Tikab
  • Tikab leder VR-samordningsmöten med egen hårdvara

Datasamordning

Vi erbjuder tjänster kring datasamordning i projekt. Våra datasamordnare är även BIM-samordnare. Inom datasamordning i projekt arbetar vi både strategiskt ihop med beställare/projektledning och operativt.

Vi ser till att delgivning av information och leveranser sker efter projektets behov och fungerar effektivt. Vi arbetar gärna med lösningar som stödjer BIM-processer.

Symetri DMF

Autodesk LIVE 1

Autodesk LIVE 2

Inspiration och föredrag

Tack vare vår erfarenhet och drivkraft att implementera nya arbetssätt, får vi ofta frågan att vara föredragshållare där man önskar inspirationstal om vad som väntar runt hörnet inom bygg, anläggning och infrastruktur.

Det kan även handla om pågående arbete i stora infrastrukturprojekt där vi driver igenom nya arbetssätt, som t.ex. att eliminera ritningen som Bygghandling. Många är intresserade av denna utveckling då det påverkar i stort sett alla processer i ett projekt.

Andra har varit intresserade av det senaste kring VR och användningen av drönare i vår bransch.

Kontakta oss gärna kring det! johan.stribeck@tikab.com, 0709-527170

Tikab i press

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdesansvarig BIM/VR

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com