+46 8 409 043 00 info@tikab.com

Vad och Varför BuildTech?

Samhällsbyggnadsbranschen är mitt uppe i ett paradigmskifte i och med digitaliseringen. Många andra branscher har gått igenom detta för längesedan och fortsätter att utvecklas löpande.

I vår bransch kan det fortfarande år 2018 vara helt acceptabelt att digitalisering kan innebära att skanna gamla pappersritningar. Det blir i och för sig ett digitalt resultat, men utan smartness. Detta håller sakta men säkert på att förändras.

Beställare,entreprenörer och konsulter börjar förstå att man inte kan förändra sina affärsmodeller och arbetssätt genom att bara köpa rätt mjukvara. Detta har vi försökt kommunicera länge, och är mycket glada över den långsamt förändrade attityden och förståelsen.

Vi ser att både företag och projekt inom samhällsbyggandet behöver stöd och hjälp längs vägen på sin digitala resa mot helt nya möjligheter. Man kan säga att vi är våras kunders Resebyrå för sin digitala resa.

BuildTech digitalisererar samhällsbyggandet

En helt ny bransch börjar växa fram kring just detta – BuildTech. Branschen innehåller framsyta företag som präglas av passion och entreprenörskap kring digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen. Det kan handla om hårdvara, mjukvara och konsulttjänster. Trenden är även att den nya typen av hård- och mjukvara erbjuds som tjänst liksom i andra branscher. Begreppen kallas SaaS och HaaS. Software as a Service och Hardware as a Service. Det dröjer nog inte länge innan vi får se BaaS, Building as a Service.

BuildTech är branschen som digitalisererar samhällsbyggandet och vi är en del av den genom att stötta våra uppdragsgivare strategiskt i sin veksamhetsutvekling och operativt i projekt.

Vart tog BIM vägen?

Senaste 10 åren har det pratats mycket om BIM som en lösning på övergången till digitala arbetssätt och affärsmodeller. Ett problem med själva ordet BIM, är att alla som använder det menar olika saker.

För oss är begreppet BIM för smalt för att säga att vi är en BIM-konsult. För oss står BIM för “Building Information Management” och är en mycket viktig del i digitaliseringen bland flera andra lika viktiga komponeneter.

Tikab BuildTech Services

Affärsområdet BuildTech Services utgör nu halva Tikab och vi växer organiskt i takt med ökad efterfrågan. Vi brinner för att förändra samhällsbyggandet och vara en viktig del av digitaliseringen av branschen. För att kunna göra det har erfarenheten visat att man måste angripa, påverka och förändra befintliga processer på fyra nivåer.

Nivå 1 – Projekt

Vårt ursprung är i nivå 4. Vi har arbetat med CAD/BIM-samordning och påverkat projekt med nya ideer sedan 90-talet och gör det fortfarande.

Vi anser att det är svår att arbeta strategiskt om man inte hela tiden följer med operativt i projekten med implementering.

Detta är en oftast den enklaste nivån att skapa förändring på.

Nivå 2 – Företag

Idag arbetar vi mycket på nivå 3 genom coaching av företags högsta ledning då vi ser att riktig bestående förändring aldrig kan göras utan ledningens insikt, aktiva ställningstagande och fasta beslutsamhet att vilja ta de steg som behövs. För att kunna coacha på den nivån krävs djup förståelse för företagens affärsidéer, affärsmodeller och verksamhetsbehov. För att kunna erbjuda det, har vi rekryterat personer med djup kunskap och förståelse av behov i både produktion och förvaltning.

Nivå 3 – Nationellt

Genom aktivt arbete i nationella forum som Beast, SIS, BIM-Alliance, Smart Built Environement arbetar vi idag även för att kunna påverka i nivå 2.

Nivå 4 – Internationellt

Internationell påverkan berör vi genom att hålla föreläsningar utanför Sveriges gränser om våra uppdrag som t.ex Modellbaserade leveranser i projekt Slussen.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Vårt utbud av tjänster har dels formats av det vi brinner för men även genom tydliga kundbehov har helt nya verksamhetsområden vuxit fram.

Vi organiserar oss idag kring fyra huvudsakliga områden. Gemensamt för alla verksamhetsområden är att vi beaktar och har kunskap genom ett byggnadsverks huvudskeden ur ett livscykelperspektiv: Planering/Projektering, Produktion och Förvaltning

Här är våra verksamhetsområden inom BuldTech Services:

 

BuildTech Management

Inom BuildTech Management stöttar vi både företag och projekt med digitala strategier inom projektering/produktion och förvaltning.

Vi erbjuder även implementering av digitala arbetssätt i projekt eller i företags organisationer.

 • Corporate Strategy
  • Digital Strategy
  • BIM Strategy
  • FM Strategy
  • Requirement
  • Implementation
 • Project Services
  • BIM Strategy
  • BIM Execution Plan
  • BIM Coordination
  • BIM Databases
  • Issue Management
  • Deliverable Platform

Läs mer!

BuildTech Solutions

Inom BuildTech Solutions hanterar vi våra kunders behov kring hådvara, mjukvara och molntjänster.

Denna verksamhet är inget vi strävat efter utan har uppstått på grund av att våra kunder bett oss om det.

 

 • Collaboration Solutions
  • BIM 360 Design
 • Hardware
  • AR/VR-Gear
  • VR Cabinette
  • Smart Screens
  • Touch Screens
 • Project Studio
  • VDC-Room

Läs mer!

Interactivity & Visualization

Tikab har över 25års erfarenhet av 3D-visualisering och animering. I begynnelsen renderade och animerade vi underlag från 2D-skisser.

Idag när modeller finns både i projekt och hos leverantörer erbjuder vi istället att tillgängliggöra modellerna för alla icke-experter främst genom AR och VR. Idag fokuserar vårt team helt på interaktiva lösningar och gameification.

Genom att tillföra interaktiva spelliknande moment skapas ännu större förståelse och delaktighet.

 

 • Gamification
 • AR/VR
 • Tikab VR Experience

Läs mer!

Reality Capture

Att fånga verkligheten digitalt på olika sätt är en självklarhet inom BuildTech. Vi stöttar dels våra kunder strategiskt vid upphandling av skannertjänster då vi blir länken/tolken mellan mätexperten och projektören i ett projekt.

Vi förstår båda världarna och har förståelse för båda parters behov. Därmed kommer rätt metod till rätt detaljeringsgrad och noggrannhet användas till rätt pris. Vi skannar även själva i de fall vi har egen utrustning och kompetens.

 • Corporate Strategy
 • Digital Capture
  • Aerial Photo/Video
  • 360-Photo
  • Orthophoto
  • Photogrammetry to 3D
  • Dronescanning
  • Laserscanning
 • Pointcloud Services
  • Scan to BIM
  • Cleanup Pointcloud
  • Transform/Edit Pointcloud

Läs mer!

Symetri DMF

Autodesk LIVE 1

Autodesk LIVE 2

Inspirationsföreläsningar och föredrag

Tack vare vår erfarenhet och drivkraft att implementera nya arbetssätt inom BuildTech, får vi ofta frågan att vara föredragshållare där man önskar inspirationsföreläsningar om vad som väntar runt hörnet inom bygg, anläggning och infrastruktur.

Det kan även handla om pågående arbete i stora infrastrukturprojekt där vi driver igenom nya arbetssätt, som t.ex. att eliminera ritningen som Bygghandling. Många är intresserade av denna utveckling då det påverkar i stort sett alla processer i ett projekt.

Andra har varit intresserade av det senaste kring Interaktivitet med AR/VR och användningen av drönare i vår bransch. Tidigare såg vi detta som ren marknadsföring för vår del, men nu när efterfrågan har ökat markant, tar vi betalt för att gallra ut er med störst behov.

Kontakta oss gärna kring det! johan.stribeck@tikab.com, 0709-527170

Tikab BuildTech i press

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdeschef BuildTech Services

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com