+46 8 409 043 00 info@tikab.com

BuildTech Solutions

Verksamhetsområdet BuildTech Solutions har uppstått genom efterfrågan från våra befintliga kunder kring hårdvara, mjukvara och molntjänster. Vi bevakar ständigt den snabbt växande marknaden av digitala hjälpmedel utvecklade specifikt för samhällsbyggnadsbranschen och mer generella lösningar.

Genom att arbeta med oss får ni tillgång till vår oberoende kunskap och erfarenhet av vad som fungerar i praktiken. I många fall implementerar vi nya lösningar vid sidan av våra kunders IT-avdelningar som pilotprojekt för att det ska gå snabbt och smärtfritt. När lösningarna visar sig passa i hela verksamheten tar kundens IT-avdelning ofta över drift och övergripande implementering i organisationen.

Collaboration Tools

Vi brinner för kollaborativa miljöer med centraliserad data och arbete med realtidsunderlag. Vi har blivit experter kring dessa lösningar och vet i vilka sammanhang de gör som allra mest nytta och i vilka miljöer det kan vara lämpligt att vänta att ta steget fullt ut.

Exempel på kollaborativa miljöer vi har lång erfarenhet av:

  • BIM Collab, ärendehantering
  • Revizto, ärendehantering, visualisering och samordning
  • Autodesk BIM 360 Design – Worksharing for Revit
  • Bimeye, Beskrivande länkade databaser
  • Stream BIM – Modeller i fält

 

Tikab VR-Rig

För att vara säkra på bästa möjliga upplevelse av våra VR-modeller har vi lagt ner mycket tid på att konfigurera bästa möjliga hårdvara till rimligt pris. Utan att överdriva har vi levererat över 30 VR–system senaste två åren vilket antagligen gör oss till en av Sveriges största VR-leverantörer.

Vill du förutom att vara säker på jämn prestanda och maximal upplevelse även tjäna en hel del tid på research så kan du ta hjälp av oss.

Pekskärmslösningar

Det räcker inte med att implementera papperslösa arbetssätt utan att se till att de nya digitala handlngarna går att använda i alla led. Projektering är en sak, men det måste även fungera i granskning, produktion och förvaltning.

Vi har erfarenhet att implementera digitala hjälpmedel för att granska ritningar digitalt på bästa sätt och att få ut både ritning och modell ut i gropen i fält.

Genom att förändra produkten från projekteringen från hundratals planutsnitt till stora helplaner som PDF, kan de användas på större eller mindre enheter med multi-touch-funktion tillsammans med lämplig mjukvara mycket effektivt.

Vi stöttar med ROI-kalkyler för att visa att tekniken och implementeringen kan köpas in till lägre pris än ett projekt traditionellt spenderar på ritningskopiering.

SMART-screens / Span Systems

I vårt arbete med kollaborativa lösningar har vi hittat lösningar med smarta digitala skärmar med innhåll dels i projektrum på vägg och dels i molnet för att kunna delta även om man inte är fysiskt närvarande.

Det finns en uppsjö lösningar på olika nivår. Vår erfarenhet är att det till exempel effektiviserar dagens POST-IT system i byggprojekt rejält. Dessutom vitaliserar det och gör branschen attraktivare för unga medarbetare.

Kontakta oss gärna för mer information kring dessa lösningar.

Johannes Ris

Johannes Ris

Teamledare BuildTech Solutions

+46 8 409 043 15
johannes.ris@tikab.com