Tikab Showreel 2013

Tikab har upprättat en Showreel för typiska visualiseringsuppdrag. Filmen visar några projekt i närtid. Vi har expanderat och söker nya affärsrelationer och utmaningar. Vi utför teknisk visualisering för i första hand infrastruktur, bygg och industri. Vi nyttjar ert...