I december 2016 planeras arbetet med Mörby centrums nya cykelparkering att vara klart. I anslutning till cykelparkeringen byggs en bussterminal. Se filmen om hur det kommer att se ut.

Genom att nyttja projektörernas och leverantörernas 3D/BIM-modeller har Tikab nyttjat spelmotorteknik för att effektivt illustrera torget för kommuninvånarna.

Som vi ser det är det detta BIM handlar om i grunden. Dvs att information om ett byggnadsverk kan levereras av en part och nyttjas av en annan utan att börja om.