Genom att kombinera BIM-modeller med film från drönare uppnår man en mycket effektiv återanvändningsbar visualiseringsprocess.

  • Befintlig omgivning behöver inte modelleras alls
  • Tid och resurser att få omgivningen fotorealistisk behövs inte heller
  • Modeller uppdateras med högre detaljeringsgrad successivt

I filmens olika exempel har konceptuella modeller använts. Dessa byts mycket enkelt ut mot detaljerade BIM-modeller successivt under projekteringen i ett byggprojekt. Dvs, ny film kan genereras regelbundet i takt med att samordningsmodell publiceras i ett projekt.

Fyller detta något av dina behov? Hör gärna av dig till oss!