+46 8 409 043 00 info@tikab.com

VR | 3D-online | 360 | Animation | Bilder

VR | 3D-online | 360 | Animation | Bilder

VR | 3D-online | 360 | Animation | Bilder

VR | 3D-online | 360 | Animation | Bilder

VR | 3D-online | 360 | Animation | Bilder

Interactivity & Visualization

Vi har 25års erfarenhet av 3D-visualisering och animering. Vi har haft uppdrag inom de flesta branscher men fokus har alltid legat inom bygg, infrastruktur och industri. Vi har levererat bilder, bildspel och animerad film som beslutsunderlag och för kommunikation. Med utvecklingen inom BIM har fokus förskjutits från modellering till förädling och storytelling. Idag nyttjar vi BIM-modeller från projekteringen effektivt att illustrera alternativa lösningar, olika byggskeden i komplexa projekt. Vi gör detta snabbare, effektivare och snyggare än vad projektörerna kan göra med sina BIM-program. Den senaste trenden är att man hellre vill illustrera sitt projekt med VR än med bilder och film. Vi har därför flyttat fokus ytterligare en gång. Nu mot VR. Vi kan idag erbjuda hela projekt i full VR som upplevs immersivt med VR-mask. Intresset talar sitt tydliga språk – tekniken har kommit för att stanna.

Virtual Reality

VR är visualiseringens nästa naturliga utvecklingssteg. Både hård- och mjukvara har idag mer än tillräcklig prestanda för att illustrera idéer och visioner på ett oslagbart sätt. Idag är det VR som efterfrågas och vi har mött efterfrågan med att flytta våra resurser till detta område.
Vi producerar och levererar VR-modeller och applikationer. Allt från renderade 360-panoraman och 360-film för enklare hårdvara som t.ex Google Cardboard och Samsung Gear VR till fullständig VR för hårdvara som HTC Vive och Oculus Rift. Typiskt innehåll i våra VR-modeller är:
  • 3D-underlag från kund
  • Modeller skapade av oss med olika 3D-applikationer
  • 3D-modeller skapade av oss genom ”drönarskanning”
  • Inköpt material
Vår affär är att skapa och leverera VR-modeller. Vid behov bistår vi med rådgivning kring inköp av hårdvara. Om kund ej avser att köpa utrustning erbjuder vi leasing.

360-panorama

VR finns i flera nivåer. En nivå är så kallad 360-panorama som lämpar sig för mobilt VR som Google Cardboard och Samsung Gear VR. Med den här tekniken kan renderat material upplevas immersivt med mobila VR-glasögon. Det handlar oftast om 360-bilder och 360-film. 360-material kan även bäddas in på hemsidor och i sociala medier. Antingen används VR-glasögen eller så panorerar man runt på bildskärmen i 2D. 360Vi nyttjar även 360-kamera på drönare för 360-foto och 360-film. Vi kan kombinera 360-foto/film med renderat material.

3D online

Vi har sett en ökad efterfrågan på 3D-material som ska vara tillgängligt online, inbäddat på hemsidor och i sociala medier. För oss är det inga konstigheter – bara ett nytt publiceringsformat. Vi kan publicera 3D-material som lätt går att bädda in varsomhelst online. Det kan vara detaljerade mekaniska modeller med animerat rörelsemönster (som Tikab-roboten till höger) eller t.ex en Revitmodell av en byggnad eller konstruktion. Vi kan t.om publicera drönarskannade byggnader online. 3D är alltid lite roligare än platta renderade bilder. Modellerna går även att uppleva i VR om besökarna har sådan utrustning. Varför inte skylta med era senaste projekt eller produkt som 3D/VR på er hemsida, Facebook eller Linkedin? Vi hjälper er gärna!

Drönarskannad byggnad

Mekanikmodell

Animerad modell

Animerad film

Animerad film gör vi idag mycket effektivt med stöd av spelmotorer. Vi skapar eller slår ihop BIM-modeller från projekteringen i spelmotormiljö, där vi lägger på rekvisita som människor, bilar och träd. Vi kan sedan generera högkvalitativ animerad film för att visuellt beskriva det vår beställare vill säga. Vi har lång erfarenhet av storytelling och arbetar både med storyboard, speaker och musik där det behövs. En av våra styrkor är subnivå-animering av objekt med komplexa rörelsemönster. Ex robotar eller maskiner av olika slag. Det som efterfrågas mest är antingen att illustrera byggskeden i projekt, dvs vad som ska byggas när eller att illustrera detaljplaner som beslutsunderlag eller som tydlig kommunikation med kommuninvånare. S.k medborgardialog.

Bilder/bildspel

Renderade bilder och särskilt bildspel med en serie renderade bilder är ofta en effektiv metod att visa tänkta byggskeden eller montageordningar som beslutsunderlag eller vid anbud. Kanske har man ett parallellt förslag och har behov av att illustrera det på ett tydligt och säljande sätt. Anbudsvisualisering1  Anbudsvisualisering0 Anbudsvisualisering1b Slussen_1080P_Tiltshift
Daniel Forslund

Daniel Forslund

Teamledare Interactivity & Visualization

+46 8 409 043 06 daniel.forslund@tikab.com