VR-granskning

I veckan genomförde konstruktörerna Per Stribeck och Karl Lövholm på Tikab, en mycket lyckad granskning av de mekaniska konstruktionerna i nya Slussen i Stockholm och i nya Hisingebron ”Arpeggio” som ska byggas i Göteborg. Tikab konstruerar slussluckorna och deltar i konstruktionen av avbördningsmekaniken i Slussen. I Arpeggio detaljkonstruerar vi hela lyftmaskineriet.

Vi har arbetet med Slussen sedan 2012 och Arpeggio i ca 1 år. Varenda komponent är 3d-modellerad i Solidworks och vi har full koll på minsta nippel. Men med VR-tekniken kan systemen granskas på ett helt nytt sätt. Man ser och förstår hur allt hänger ihop och att systemet verkligen fungerar. Dessutom blir kommunikationen med andra oslagbar. De är bara att peka och förklara. Behöver man böja sig ner och titta in i en sluten konstruktion så går det lätt. Snabbheten och tydligheten slår både ritningsbunten och samordningsmodellen.

Per Stribecks kommentar: ”Mycket bra komplement för layoutkontroll och mekanikutveckling. Tillför granskningsarbetet helt nya kvaliteter. Den här tekniken hade varit ovärderlig i granskningen av mekaniken för öppningsbara tak i t.ex. Friends arena och i Tele2 arena.

BIM-/VDC-tänk

Tikab har även VDC-ansvar i Slussenprojektet och arbetar för att nyttja de fördelar som finns tillgängliga idag med modern teknik. VDC-Ansvarig Johan Stribeck kommenterar:

Om den här tekniken överförs till alla inblandade i processen, finns mycket att tjäna i alla led. T.ex externa granskare vid sin granskning, verkstadsarbetare inför tillverkning och entreprenörer inför montage. Självklart även driftspersonal i förvaltningsskedet. När man väl har provat finns inga argument för att inte arbeta med den här tekniken som komplement till övriga handlingar.

Tikab utvecklar och implementerar arbetsmetodik som stödjer grundtanken med BIM och VDC – Digitalisering i byggbranschen med målet ”Det obrutna informationsflödet”. Dvs att teknik-konsulterna ska skapa sina tekniska lösningar och kvalitetssäkra dem på en hög nivå. Därifrån levereras handlingar av olika slag med olika syften som kan förädlas och användas av mottagande part på ett effektivt sätt utan informationsförluster och med maximal möjlighet att förädla och komplettera informationen utan att börja om med ”tomt papper”. Men en bra BIM-strategi i projektet blir VR-samordning en lätt sak att implementera. Även mitt i ett pågående projekt.

Att nyttja VR för granskning och samordning där det behövs och gör störst nytta i ett projekt, är inget stort steg om man har sett till att objekten från projekteringen är strukturerade och namngivna på ett bra sätt. Vi ser att detta är ett självklart komplement till traditionell 3D-samordning och satsar nu hårt på detta i flera projekt. Vi erbjuder helhetslösningar som innefattar allt från kravställning i projektet till installation, support och leasing av hårdvara.

Kombinerar drönarteknik med VR

Riktigt spännande blir det när fler tekniker kombineras. Tikab har under 3 år satsat på digitalisering av befintligheter med drönare. Nu när vi kan lägga samman resultatet från drönarskanning med BIM-modeller från projekteringen och uppleva dem tillsammans immersivt med VR-headset ser man verkligen nyttan. Vi kommer visa dessa tekniker på ett digitaliseringsseminarium i slutet på oktober. Följ oss på Linkedin för att få inbjudan om det låter intressant.

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna för mer information eller om ni undrar vad det skulle innebära för just ditt projekt.

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdeschef BuildTech Services

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com