Ett fenomenalt sätt att presentera detaljplaner för allmänheten. Filmen kan successivt uppdateras effektivt i takt med konkretiseringen under detaljprojekteringen.

Så här kan man också presentera en detaljplan för sina kommuninvånare! Presentation ägde rum på lördagen den 24/10.

Tikab har nyttjat 3D-modeller från Reflex Arkitekter och Scheiwiller Svensson Arkitektkontor att skapa animerad film som komplement till övriga handlingar för att ge detaljplanen liv och bred förståelse.

Heja Nykvarn Kommun!

Idén växte fram i dialog mellan Tikab, entreprenören BoxBygg och de båda arkitektkontoren. Presentationen blev mycket lyckad!