FÖRVERKLIGAR

MÖJLIGHETER.

 

Tikab visar vägen och levererar tekniklösningar som leder

människor, projekt och organisationer framåt.

 

Vi är en del av din framtid.

PASSION och kvalitet HELT ENKELT

Vi på tikab drivs av passion för teknik och problemlösning. Vi styrs främst av vår värdegrund som bottnar i kvalitet – passion och enkelhet.
Kvalitet för oss är att leverera det överenskomna innehållet på överenskommen tid och till överenskommen budget. Våra kunder ska lita på att Tikab håller vad vi lovar och levererar kvalificerade, kreativa och enkla lösningar på våra kunders ofta komplexa problem/behov.

Tikab finns främst till för att vi arbetar med det vi är passionerade för. För oss är det viktigt att rekrytera medarbetare med en inneboende passion för just teknik, problemlösning och utveckling.

Utveckling går som en röd tråd genom hela verksamheten. Allt från ledarskapsutveckling för alla medarbetare till ledande utveckling av branschen.

GRUNDAT

MEDARBETARE

%

ANDEL KVINNOR

OMSÄTTNING MSEK

DEN DIGITALA RESAN

Din Vision. Vår Verklighet.
Vi är processledare, strateger och programmerare. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med den senaste tekniken för att utveckla nya och förbättra befintliga processer inom organisationer och projekt.

 

Med lång erfarenhet av digitalisering inom förvaltning, produktion och projektering har vi stor förståelse för beställarens önskemål, entreprenörens förutsättningar och projektörens möjligheter. Det innebär att vi snabbt kan omsätta önskemål till relevanta kravställningar, effektiva informationsflöden och implementera dessa i skarpa projekt.​

 

Vårt mål är att beställaren ska äga den information som tas fram och att den ska vara lättillgänglig och begriplig där den behövs.

Tikab stöttar med kartläggning av nuläge och målbild med fokus på informationsägande, upphandling, kravställning, arbetsprocesser, överlämning och uppföljning för både förvaltning och projekt.​

 

Kraven tillsammans med en tydlig arbetsprocess möjliggör en mer specificerad upphandling av konsulter, entreprenörer och datasystem för ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Med givna förutsättningar och moderna datasystem kortar vi ledtider, säkerställer produktionsunderlag och reducerar den administrativa tiden i projekten.​

 

Därför ser vi oss som reseledare, någon som ser till att allt fungerar och att du når ditt mål.

Någon som gör din vision till verklighet.​

VÄGEN TILL KONTROLL

Din data. Tillgänglig och lätt att påverka.
Vi utvecklar lösningar som ger dig obegränsade möjligheter att se och påverka din information. Oavsett vilken information det är – och var du är.

 

Vi gillar utmaningen i att göra information tillgänglig och levande.

Oavsett om du utvecklar en fastighet, en produkt, eller har hand om komplexa processer eller projekt så kan vi hjälpa dig.

 

Genom att använda den information och de modeller som oftast finns och kombinera dessa i en interaktiv lösning, så uppstår frihet. Frihet att se modellen precis på det vis du vill. Frihet att se den information du behöver se just nu. Och frihet att påverka både modell och information utan specialistkompetens.

BYGGER FRAMTIDEN

Vår verksamhet bygger på förtroende.
Inom mekanisk konstruktion har Tikab varit verksamma sedan 1977 och har genom åren byggt upp en solid kunskap- & erfarenhetsbank, ett stort nätverk och väloljade samarbeten med huvudaktörer inom vår bransch. Vi har vuxit organiskt över åren, uteslutande genom förtroendeuppdrag på rekommendation från våra kunder och uppdragsgivare.

 

Vår ingenjörskonst spänner över flera branschområden både regionalt och internationellt, med fokus på; kraftindustri, järnvägsfordon, bygg- och anläggning, samt infrastruktur. Tikabs leveranser utgör ofta en kritisk del utav konstruktionen. Vi är därför noga med vilken kompetens vi attraherar och lägger stor vikt vid våra medarbetares personliga- och tekniska utveckling.

 

Tikab samarbetar med KTH, där vi bidrar med avancerad kompetens för forskning och utveckling.

 

Vi drivs utav mötet mellan avancerad teknik och det mänskliga sinnet på högsta nivå.

 

Vår passion är att hjälpa dig som kund att förverkliga dina möjligheter och gör det dessutom mer hållbart, både ekonomiskt och för vår planet.

EN DEL AV DIN FRAMTID

Tikab STHLM

Tikab GBG