Vectus

Vectus är ett system för förarlös spårtaxi. Tikab har utfört gångdynamiska analyser för att finna den optimala kombinationen av fordon och bana. Vectus har en testanläggning i Uppsala som har kunnat användas del för fysiska prover och också för att kalibrera beräkningsmodeller. Tikab har bistått med konstruktionsstöd vid implementeringen av ett Vectus-system i Korea där systemet är i drift.

Järnvägsfordon under gång ger upphov till vibrationer och svängningar i vagnarna på grund av ojämn styvhet i underlaget. Dessutom kommer ekipagets hastighet att påverka störningens frekvens, vilket riskerar att ge upphov till resonans i systemet om det är felkonstruerat. Denna så kallade gångdynamik ligger till grund för delar av lastunderlaget vid dimensionering och konstruktion av järnvägsfordon.

Tikab har konstruerat ett antal godsvagnar som är i trafik på det svenska järnvägsnätet och har också specificerat en mängd reparationsåtgärder vid utmattningsskador på järnvägsfordon, bland annat X2000.

Skills

Posted on

2015-06-26

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *