Citybanan

Citybanan är den nya pendeltågstunneln i Stockholm som avlastar den så kallade getingmidjan mellan Södra station och Tomteboda. Getingmidjan påverkar järnvägstrafiken i hela Sverige och att förlägga pendeltågstrafiken i sparat tunnel kommer att göra hela järnvägsnätet...

Flexiwaggon

Flexiwaggon är som namnet antyder en flexibel vagn. Flexibiliteten i detta fall ligger i att ett komplett lastbilsekipage kan köra av och på vagnen var som helst längs spåret så länge det finne en hårdgjord yta bredvid. Med denna lösning slipper man att bygga dyra...

Vectus

Vectus är ett system för förarlös spårtaxi. Tikab har utfört gångdynamiska analyser för att finna den optimala kombinationen av fordon och bana. Vectus har en testanläggning i Uppsala som har kunnat användas del för fysiska prover och också för att kalibrera...

Forsmark

Tikab har lång tradition av att utföra hållfasthets- och konstruktionsberäkningar åt kärnkraftsindustrin. Historiskt har Tikab utfört konstruktioner vid såväl konstruktionsfasen som uppförandefasen av Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt dimensionerat och konstruerat...

Tele2 Arena

Som ett följduppdrag från den lyckade tätningskonstruktionen på Friends Arena fick vi i uppdrag att utföra tätningen även på Tele2 Arena. Trots att byggnadskonstruktionerna inte är lika kunde vi återföra erfarenheter och en del konstruktionskoncept från tidigare...