+46 8 409 043 00 info@tikab.com

Reality Capture

Med BIM och VDC är grundtanken ett obrutet informationsflöde. Genom att digitalisera befintligheter och nyttja resultatet till olika syften som visualisering, projektering, inspektion och relationsinformation uppnås detta effektivt. Därför förespråkar vi alltid att information om befintligheter ska samlas in genom verklighetsfångst på olika sätt. Digitaliseringsmetoderna vi rekommenderar att nyttja, är laser- eller drönarskanning (fotogrammetri). Är beställare osäker på fångstmetod hjälper vi till med rådgivning.

Fotogrammetri 360

Genom att nyttja enklare och snabbare metoder för verklighetsfångst kan man komma ner i pris ordentligt. När vi skannar med 360/IR blir resultatet dels en virtuell tur likt Google Streetview. Det skapas även en enklare ytmodell i 3D med texturer samt ett punktmoln baserat på ytmodellen. Dessa kan med fördel användas som projekteringsunderlag där kravet på noggrannhet inte är maximalt. Man får en mycket bra bild av byggnaden med en måttnoggrannhet på 99,8%. Små detaljer och smala objekt kommer decimeras eller utgå.

Se några av våra exempel nedan!

Att kombinera flera teknologier som 360-skanning och VR är extra spännande. Vi kan effektivt skanna en byggnad eller tomt med den här tekniken. Ta in den i en 3D-applikation som underlag och modellera en tillbyggnad och sedan uppleva dem sammanslagna i full VR.

Läs mer här!

Interiör – Processanläggning

Interiör – STO Processtorn

Exteriör – Rosenbadsparken

Interiör – Riksdagshuset

Interiör – Vaxholms Kyrka

Exteriör – Tomt i Silverdal

Drönarskanning

Verklighetsfångst med fotogrammetri, eller ”drönarskanning” som det ofta kallas, handlar om att läsa av befintligheter och automatiserat återskapa dem som 3D-modeller. Resultatet kan används som CAD-underlag vid projektering eller visualisering.

Drönarskanning lämpar sig utmärkt för att snabbt få övergripande förståelse för en byggnad eller tomt. Noggrannheten kan variera från centimetrar till halvmetrar beroende på områdets storlek och mottagarens syfte och behov.

En efterfrågad tillämpning är digitalisering av befintliga tak. Dessa är ofta svåra att laserskanna.

Vi levererar drönarskannade byggnader och mark både som punktmoln och fullt texturerade ytmodeller.

Att kombinera flera teknologier som drönarskanning och VR är extra spännande. Vi kan effektivt skanna en byggnad. Ta in den i en 3D-applikation som underlag och modellera en tillbyggnad och sedan uppleva dem ihopslagna i full VR. Läs mer här!

Industribyggnad – SCA

Villatomt Resarö

Norge – Guldgruva

Frans Schartaus Handelsinstitut

Nykvarns Stationshus

Arningefortet

Laserskanning

När hög precision eller digitalisering av interiörer efterfrågas, rekommenderar vi laserskanning. Resultatet är punktmoln som kan nyttjas som underlag i cad- och bim-applikationer. Önskas modellerna som CAD/BIM-objekt istället för punktmoln, kan vi leverera objektifierade modeller som DWG eller RVT.

Vi levererarar digitaliserad verkliget skapad med lasersknningsteknik för alla typer av behov. Vi har mest erfarenhet av bygg/anläggning och industri.

Olika mjukvaror hanterar resultatet olika bra. VI ser till att resultatet är optimerat för era behov. Behoven är viktiga att reda ut innan skanning påbörjas då det påverkar val av utrustning och inställningar. Utrustning och inställningar påverkar i sin tur arbetsmetodik och slutligt pris.

Kan punktmolnet nyttjas direkt utan bearbetning är det en stor fördel. Att objektifiera punktmolnet till cad/bim-objekt är delvis manuell process som tar tid. Vi förespråkar att använda skannerresultatet direkt som underlag. Behövs en relationsmodell med BIM-objekt med tillhörande egenskaper behöver resultatet dock objektifieras. Om resultatet ska visas på realtionsritning kan objektifireing också vara aktuell. Är man osäker kring behovet rekommenderar vi att man tar dokumentationen i flera steg.

  1. Laserskanna befintlig byggnad/konstruktion/komponent
  2. Grovrensa punktmoln / dela upp i logiska delmodeller
  3. Leverans av punktmoln i format anpassat för programvara där det ska nyttjas
  4. Utvärdera om resultatet täcker behoven
  5. Om cad/bim-objekt behövs, görs objektifiering

Exempel, anläggning

Under en natt skannades en tunnelbanestation som underlag för projektering av överdäckning. Underlaget används ii punktmolnsform direkt i Revit.

Exempel, industri

En befintlig järnvägsväxel i Oslo skannades för att nyttjas som projekteringsunderlag i Solidworks för ombyggnad

Exempel, bygg/fastighet

En 1800-talsbyggnad i Uppsala skannades inför en ombyggnad. Skanningen utfördes av två våningsplan medan verksamhet pågick i lokalerna. Projekteringsunderlag behövdes innan det var möjligt att utrymma lokalerna.