I Tikabs uppdrag inom realiseringen av Oberoende Härdkylning i Forsmark hanterar vi dagligen jordbävningsfrågor.

Den så kallade svenska jordbävningen som svenska kärntekniska anläggningar ska dimensioneras mot, togs fram i ett SKI-projekt (nuvarande SSM) i början på 1990-talet. Utan att behöva gå in för djupt på det hela har denna jordbävning en storlek som återkommer en gång var hundratusende år, 10-5.

 

Hur känns då detta? Vi mätte vertikalaccelerationen på instrumentbrädan i en medarbetares bil på en affärsresa till Forsmark och analyserade registreringen. Responsspektrumet för uppmätt acceleration omsluter över hela frekvensområdet den svenska jordbävningens vertikalacceleration.

 

För att få en känsla för vilka krafter du utsätts för under ”den svenska jordbävningen” kan du helt enkelt sätta dig i din bil och åka på en normal svensk landsväg, varför inte åka till Tikab och besöka oss?

Vi finns på Björnstigen 87 i Solna och bjuder på kaffe!

 

Fredrik Albing

Fredrik Albing

Uppdragsledare / Försäljningsansvarig

fredrik.albing@tikab.com
+46 8 409 043 55