Tikab har tillsammans med ett antal större konsultföretag ingående i en Konsultgrupp ledd av ELU Konsult AB fått det mycket stora och ansvarsfulla uppdraget att detaljkonstruera och upprätta bygghandlingar för Nya Slussen. Tikab har fått ansvaret för Vattendelens mekaniska konstruktioner t.ex. slussluckor och avbördningsluckor. All avbördningshydraulik ingår. Dessutom besätter Johan Stribeck den viktiga posten som VDC-ansvarig. Tikab kommer att stödja projektet även med 3D-modellering och visualisering. Detta kommer att bli ett av Tikabs absolut största utmaningar någonsin!