Tikab utför avancerade FEM-analyser åt Scandia Steel i syfte att utveckla nya produkter och metoder för skarvning av stålpålar.

Den traditionella metoden att svetsa ihop pålarna är varken effektivt eller lätt att kvalitetssäkra varför nya metoder för pålskarvning har efterfrågats. Uppdragen omfattar utveckling och optimering av gängprofiler samt tillverkningsritningar och avancerade kontaktanalyser för hållfasthetsmässig verifiering.