DSC02609_small  DSC02614_small

The future of making things – Ett mycket inspirerande forum för byggbranschen om vad framtiden har i sitt sköte. Nya arbetsprocesser i samtliga skeden av ett byggnadsverks livscykel!

Tikab deltog att visa lösningar för att effektivt inhämta projekteringsunderlag direkt från verkligheten med drönare utan att mellanlanda på ”ritbordet”. Även hur befintliga byggnader kan skrivas ut som fysiska 3D-modeller från resultatet.

Verktyg är på plats! Resten kring virtuellt byggande och BIM/VDC-på riktigt handlar om beslut i projekt och implementering av arbetsprocesser, samt bestämma vad i ett projekt som ska vara ”kvalitet”.

Är det kvalitetssäkrad modellinformation, eller är det linjetyper i rätt tjocklek på papper, och norrpilen åt rätt håll?