Tikab har fått i uppdrag från Inspecta Nuclear att bistå med 3:e-partsgranskning av hållfasthetsberäkningar inom Oskarshamnsverkets stora projekt O2-Plex. Uppdraget går ut på att kontrollera att beräkningarna är utförda enligt myndigheternas föreskrifter. Uppdraget utförs delvis på Inspecta Nuclears kontor vid Lindhagen delvis på Tikab. Vi är mycket glada över att få hjälpa Inspecta med detta, speciellt nu när vi dessutom sitter granne med deras svenska huvudkontor.