+46 8 409 043 00 info@tikab.com

Drönarskanning

Verklighetsfångst eller som det ofta kallas “Drönarskanning” är vår specialitet. Det handlar om att återskapa verkligheten som 3D-modeller. Dessa används ofta som CAD-underlag för byggprojekt vid projektering eller visualisering.

För oss är detta arbetssätt starkt kopplat till BIM och VDC i bygg- och anläggningsprojekt. En av grunderna med BIM/VDC är att information ska “flyta” smidigt mellan olika skeden och aktörer i ett projekt utan att göra avkall på kvalitetssäkringen. Ingen ska lägga tid på att “modellera om” eller “rita av” något som någon annan redan har gjort.

Om man ska nyttja befintliga förhållanden i ett projekt anser vi att det ska automatiseras i så stor utsträckning det går. Verkligheten ska “läsas in” och göras tillgänglig i de projekteringsverktyg som används. Detta kan göras på olika sätt – vi gör det med hjälp av drönare och fotometri.

 

Anläggningsprojekt

I denna film har vi drönarskannat en bro för Roslagsbanan. Ett projekt där vi nyttjade modellen både i Revit, Memento och Autocad. Vi provade även att lyfta in modellen i visualiseringsprogrammet Lumion 3D. Noggrannheten i denna modell är ca 1cm för bron generellt.

 

Svåråtkomlig dokumentation

Denna byggnad är ett bra exempel på där andra inmätnings- och fångstmetoder är svåra att tillämpa pga tillgängligheten. Med drönare spelar det ingen roll att halva huset är över vatten.

 

Inspektion i modell

Här har vi drönarskannat en idrottsanläggning i Vallentuna. Här kan modellen användas för överblick och inspektion av tak och eventuellt begynnande fuktskador.

 

Småhusprojekt

Detta var vårt första projekt. Tanken var att snabbt kunna skanna ett kataloghus och en tomt. Med resultatet kan huset placeras på tomten virtuellt i datorn för att finnas bästa möjliga placering. Både utseendemässigt och utsiktsmässigt. I 3d-modellen kan vi skapa vyer inifrån huset så att utsikten kan upplevas och utvärderas.

 

Ombyggnadsprojekt

Detta var ett roligt uppdrag. Man önskade både film, fotografier och 3d-modell. Fotografier för att göra bra visualiseringar av ny byggnad i tidigt skede och 3D-modellen som underlag för projektering.

Varför Tikab?

Varför ska Tikab väljas som leverantör av “drönarskanning”?

 • Vi är den leverantör av drönartjänster som har starkast koppling till bygg- och anläggningsbranschen. Särskilt i BIM/VDC-frågor, men även projektering generellt
 • Vi samarbetar med företag som dokumenterar verkligheten med traditionella metoder
 • Alla våra operatörer är anställda i samma företag
 • Vi har erforderliga tillstånd och försäkringar

Varför drönarskanning istället för laserskanning?

 • Vissa geometrier måste fångas från luften. T.ex takkonstruktioner, masthuvuden etc
 • Drönarskanning är en effektiv metod som går snabbt och är mer kostnadseffektiv
 • Genom att tekniken med fotogrammetri används så blir resultatet inte bara ett punktmoln utan:
  • Punktmoln för CAD/BIM-program
  • Ytmodell för visualisering i t.ex Lumion, 3dsMax, Cinema4D mfl
  • Fotografier för dokumentation eller fotomontage
  • Film för dokumentation

Programvarustöd

Våra drönarskannade modeller kan nyttjas i en rad olika projekterings- och samordningverktyg. Både som ytmodeller och som punktmoln. Här är en lista över de våra kunder har nyttjat.

 • Revit
 • Autocad
 • 3ds Max
 • Memento
 • Recap
 • Lumion 3D
 • Navisworks
[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]