VDC-Processtyrning

Det är en spännande fas byggbranschen är i just nu. Många bitar har fallit på plats och det börjar bli möjligt att förverkliga visionen om virtuellt byggande och BIM på riktigt. Svårigheten ligger i att anpassa detta till befintliga arbetsprocesser och synka alla aktörer. Detta måste tas steg för steg.

Tikab är med och driver denna utveckling i flera större projekt idag. Exempelvis Mälardalens Högskola, Uppsala Universitets “Segerstedthuset” och Slussen i Stockholm.

Sedan 2015 har Tikab ökat sin delaktighet i branschutvecklingen genom samarbetet Bimentor. Läs mer om det nedan.

Slussen Leveransplattform – Äntligen bygghandlingsleveranser utan ritningar.

Under det senaste året har vi ägnat oss åt att ta fram en helt ny leveransplattform av bygghandlingar i projekt Slussen. Plattformen lämnar inget större utrymme för ritningar. 12 discipliner kommer leverera en ritningslös bygghandling.

Detta är resultatet av Stockholm Stads önskan att arbeta mer effektivt och kvalitetssäkrat i ett så pass stort och krävande projekt. ELU-Konsult är generalkonsult för delområde Land och Vatten i projektet, och Johan Stribeck från Tikab är VDC-ansvarig i projektet.

Under hösten 2015 kommer vi att sy ihop det sista kring plattformens beståndsdelar, verktyg och tänkta arbetssätt. Tanken är att hela konceptet ska granskas av alla inblandade innan årsskiftet 2016.

VDC-Samordning

Vi erbjuder VDC-samordning i bygg- och anläggningsprojekt där man har lite högre ambitioner. Vi ser till att ert projekt får de bästa förutsättningarna att kunna arbeta modellbaserat med informationsleveranser i en så pass obruten informationskedja det bara är möjligt.

Vi samordnar kravställning och samtliga discipliners/aktörers behov under projektering och produktion. Vi vill vara med tidigt i planeringen för att presentera en palett med fokusområden som kan vara lite mer intressanta för just ert projekt att ge perfekta förutsättningar för ett lyckat genomförande.

Aktuella projekt där vi har VDC/BIM-samordningsansvar:

  • Slussen i Stockholm
  • Mälardalens Högskola, MDH
  • Akademiska Hus, Segerstedthuset

Bimentor

Bimentor är ett samarbete mellan Tikab och PST. Samarbetet inleddes 2015 och har sin bakgrund i att grundarna Camilla Lindskog och Johan Stribeck oberoende av varandra, identifierat ett utbrett behov i bygg-/anläggningsbranschen av processbaserad verksamhetsutveckling för att möta branschens utveckling mot BIM och VDC.

Både Camilla Lindskog och Johan Stribeck har lång erfarenhet av BIM-projekt på olika sätt. Camilla har sina rötter i entreprenörsledet med fokus på kalkylfrågor och samordningsprocesser medan Johan har lång erfarenhet av projektering och BIM-samordning i multidisciplinära projekt.

Bimentors erbjudanden.

Skuggmodellering

Skuggmodellering låter inte så jättespännande men är en mycket uppskattad tjänst. Den nyttjas av beställare i bygg- och anläggningsprojekt där projektering till stora delar skett traditionellt i 2D och man inser på slutet att en noggrannare 3D-samordning krävs innan produktion sätter igång.

Det kan antingen handla om att hela eller delar av projektet saknas i 3D.

Det kan även handla om att befintliga konstruktioner behövs för samordningen och inte är möjliga att laser- eller drönarskanna. T.ex som i slussen med större delen av konstruktionerna under jord eller ej synliga av annan anledning.

Vi erbjuder skuggmodellering av både konstruktioner och installationer där det saknas. Vi arbetar effektivt både med underlag från 2d-modeller, gamla pappersritningar och genom inläsning av verkligheten.

Detta har nyttjas av beställare i stora anläggningsprojekt som t.ex:

  • Projekt Slussen, Stockholm
  • Värtahamnen, Stockholm
  • Hamnen i Kapällskär

4D-Simulering

4D-simulering, grafisk arbetsordning, tidssatt BIM, produktionsplanering. Kärt barn har många namn. Oavsett vad det kallas är det mycket kraftfullt om det görs på rätt sätt.

För att kunna nyttja tekniken fullt ut krävs att riktlinjer styrs upp så att rätt information finns med i projektörernas projekteringsmodeller från början. Det är ingen krav men det underlättar.

Ofta krävs en dialog mellan entreprenör och konsult för att få ut fulla nyttan.

Vi erbjuder allt från konsultation kring hur detta bör hanteras bäst, till att utföra arbetet i de projekt där behovet finns.