POLITIKKER.

Her kan du lese om våre vedtatte retningslinjer for miljø og kvalitet.

KVALITETSPOLITIKK.

Vår virksomhet er basert på tillit.
Vi tror at tillit skapes gjennom høy kvalitet.

For oss er kvalitet å levere avtalt innhold i tide, til avtalt budsjett. Ingen unntak.

Våre kunder og samarbeidspartnere må kunne stole på at Tikab holder det vi lover og leverer kvalifiserte, kreative og enkle løsninger på komplekse problemer. Kunden skal føle seg trygg på at det vi leverer er riktig.

Vi er klar over at vår virksomhet påvirker samfunnet for øvrig og tar hensyn til de behov og relevante krav samfunnet stiller til våre tjenester.

Vår lidenskap er å realisere muligheter gjennom kvalitative tekniske løsninger i forkant.

Denne policyen ble vedtatt av administrerende direktør 2021-11-29.

MILJØPOLITIKK.
(Retningslinjer for bærekraftig utvikling)

Bærekraft for oss er å vise respekt for jordens ressurser. Ved å være bevisst på hvordan miljøet rundt påvirker disse ressursene, kan vi ta valg som har minst mulig innvirkning.

Vi jobber for et bærekraftig samfunn slik at vår verden blir et sted hvor folk har det bra, lever i sunne økonomier der omkringliggende økologiske systemer fungerer. Vi bidrar til å skape varige verdier i et marked som bidrar til redusert produksjon av karbondioksid og andre klimagasser, godt samarbeid med naturen og bedre liv for jordens innbyggere.

  • Vi identifiserer våre interessenters miljøkrav for å hjelpe dem med å oppfylle deres krav, i tillegg til våre egne.
  • Vi verdsetter vår egen påvirkning på miljø og bærekraft innenfor rammen av vår virksomhet, som inkluderer våre arbeidsmetoder og våre ansattes muligheter til å ta gode miljøvalg, både i tjenesten (reise) og privat (bevissthet).
  • Vi handler når vi vurderer at vi kan motvirke miljøskadelig atferd eller oppmuntre til mindre miljøskadelig atferd, slik at vi hele tiden kan forbedre vår atferd og øke vår miljøprestasjon.

Denne policyen ble vedtatt av administrerende direktør 2021-11-08.

VIL DU VITE MER?

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi tenker om bærekraft!

Per-Anders Jönsson

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

+46 8 409 043 01
per-anders.jonsson@tikab.com