Historisk øyeblikk!

Slussen er et av Stockholms viktigste knutepunkter. Vi har jobbet med prosjektet i over 10 år med de mekaniske konstruksjonene i selve båtslusen og for regulering av Mälaren, samt utviklet rammeverket for hvordan alle prosjektets dokumenter skal utformes for å...

Tikab utvider til Gøteborg!

I kjølvannet av Covid19 går vi mot strømmen og åpner flere kontorer. -Gøteborg vokser, det samme gjør Tikab, både regionalt og internasjonalt. En lokal etablering betyr mange fordeler, blant annet er rekrutteringsgrunnlaget for spesialistkompetanse stort, i en verkstedregion som...