FÖRVERKLIGAR

MÖJLIGHETER.

.
Tikab visar vägen och levererar tekniklösningar som leder

människor, projekt och organisationer framåt.

 

Vi är en del av din framtid.

GRUNDAT

HUVUDKONTOR

KONTOR

MEDARBETARE

OMSÄTTNING MSEK

ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG.

När man som Tikab hanterar affärskritisk-, och strategisk information samt skapar avancerade tekniska lösningar för människor och samhälle – är hög kvalitet en självklarhet.

ÄR DU NYFIKEN, DRIVEN OCH VILL UTVECKLAS?

Då kan du fortsätta läsa här. Det är nämligen vi med. Vi är nyfikna på dig.

Vem är du? Vilken är din passion?

Vår passion är att fånga upp det där unika hos dig och ge förutsättningar för din utveckling.

MÖT NÅGRA AV OSS.

Amerikansk fotboll i Superserien.

Det handlar om att läsa spelet, vara stark, driven och gå in på rätt ställe i spelet och göra mål.

Jag känner samma sak för mitt arbete med mekanisk konstruktion på Tikab. Principen är densamma. Analysera kundens situation och gå in med en träffsäker insats där den gör mest nytta. Leverera.

Det är min passion.

Robin Prevolnik, 29 år, civilingenjör mekanisk konstruktion.

FORMAR FRAMTIDEN.

Vår verksamhet bygger på förtroende.

Inom mekanisk konstruktion har Tikab varit verksamma sedan 1977 och har genom åren byggt upp en solid kunskap- & erfarenhetsbank, ett stort nätverk och väloljade samarbeten med huvudaktörer inom vår bransch. Vi har vuxit organiskt över åren, uteslutande genom förtroendeuppdrag på rekommendation från våra kunder och uppdragsgivare.

DIGITALA ARBETSÄTT.

Din Vision – Vår verklighet

Många pratar idag om hur vi borde arbeta och bedriva projekt i framtiden för att effektivisera arbetet, samarbeta bättre, nå högre kvalitet och spara mer på jordens resurser. Färre lever som man lär och arbetar egentligen precis som vanligt.

På Tikab går vi från ord till handling då vi brinner för just detta.

VÄGEN TILL KONTROLL.

Vi gillar utmaningen i att göra information tillgänglig och levande.

Oavsett om du utvecklar en fastighet, en produkt, eller har hand om komplexa processer eller projekt så kan vi hjälpa dig. Genom att använda den information och de modeller som oftast finns och kombinera dessa i en interaktiv lösning, så uppstår frihet.
Frihet att se modellen precis på det vis du vill. Frihet att se den information du behöver se just nu. Och frihet att påverka både modell och information utan specialistkompetens.

VAD BEHÖVER DU HJÄLP MED?

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom mekanisk konstruktion, projektledning digitala arbetssätt och skräddarsydd utveckling av mjukvara..

MÖT NÅGRA AV VÅRA KUNDER OCH DERAS PROJEKT.

DET GÅR BRA NU.

VI BEHÖVER BLI FLER INGENJÖRER.