+46 8 409 043 00 info@tikab.com

PASSIONERADE TEKNIKKONSULTER I FRAMKANT

Tikab är ett oberoende teknikkonsultföretag med lång erfarenhet i teknisk framkant. Vi levererar tjänster i våra affärsområden Mechanical Engineering, BuildTech Management, Interactive Software Development och Reality Capture.

PASSION och kvalitet HELT ENKELT

Vi på tikab drivs av passion för teknik och problemlösning. Vi styrs främst av vår värdegrund som bottnar i kvalitet – passion och enkelhet.

Kvalitet för oss är att leverera det överenskomna innehållet på överenskommen tid och till överenskommen budget. Våra kunder ska lita på att Tikab håller vad vi lovar och levererar kvalificerade, kreativa och enkla lösningar på våra kunders ofta komplexa problem/behov.

Tikab finns främst till för att vi arbetar med det vi är passionerade för. För oss är det viktigt att rekrytera medarbetare med en inneboende passion för just teknik, problemlösning och utveckling.

Utveckling går som en röd tråd genom hela verksamheten. Allt från ledarskapsutveckling för alla medarbetare till ledande utveckling av branschen.

EN DEL AV DIN FRAMTID