FÖRVERKLIGAR

MÖJLIGHETER.

Vi gör världen enklare och bättre genom att leverera

lösningar och teknik som fungerar för vanliga

människor i sin professionella yrkesroll.

PASSION och kvalitet HELT ENKELT

Vi på tikab drivs av passion för teknik och problemlösning. Vi styrs främst av vår värdegrund som bottnar i kvalitet – passion och enkelhet.
Kvalitet för oss är att leverera det överenskomna innehållet på överenskommen tid och till överenskommen budget. Våra kunder ska lita på att Tikab håller vad vi lovar och levererar kvalificerade, kreativa och enkla lösningar på våra kunders ofta komplexa problem/behov.

Tikab finns främst till för att vi arbetar med det vi är passionerade för. För oss är det viktigt att rekrytera medarbetare med en inneboende passion för just teknik, problemlösning och utveckling.

Utveckling går som en röd tråd genom hela verksamheten. Allt från ledarskapsutveckling för alla medarbetare till ledande utveckling av branschen.

GRUNDAT

MEDARBETARE

%

ANDEL KVINNOR

OMSÄTTNING MSEK

DEN DIGITALA RESAN

Din Vision. Vår Verklighet.
Vi är processledare, strateger och programmerare. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med den senaste tekniken för att utveckla nya och förbättra befintliga processer inom organisationer och projekt.

 

Med lång erfarenhet av digitalisering inom förvaltning, produktion och projektering har vi stor förståelse för beställarens önskemål, entreprenörens förutsättningar och projektörens möjligheter. Det innebär att vi snabbt kan omsätta önskemål till relevanta kravställningar, effektiva informationsflöden och implementera dessa i skarpa projekt.​

 

Vårt mål är att beställaren ska äga den information som tas fram och att den ska vara lättillgänglig och begriplig där den behövs.

Tikab stöttar med kartläggning av nuläge och målbild med fokus på informationsägande, upphandling, kravställning, arbetsprocesser, överlämning och uppföljning för både förvaltning och projekt.​

 

Kraven tillsammans med en tydlig arbetsprocess möjliggör en mer specificerad upphandling av konsulter, entreprenörer och datasystem för ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Med givna förutsättningar och moderna datasystem kortar vi ledtider, säkerställer produktionsunderlag och reducerar den administrativa tiden i projekten.​

 

Därför ser vi oss som reseledare, någon som ser till att allt fungerar och att du når ditt mål.

Någon som gör din vision till verklighet.​

LÄS MER

VÄGEN TILL KONTROLL

Din data. Tillgänglig och lätt att påverka.
Vi utvecklar lösningar som ger dig obegränsade möjligheter att se och påverka din information. Oavsett vilken information det är – och var du är.

 

Vi gillar utmaningen i att göra information tillgänglig och levande.

Oavsett om du utvecklar en fastighet, en produkt, eller har hand om komplexa processer eller projekt så kan vi hjälpa dig.

 

Genom att använda den information och de modeller som oftast finns och kombinera dessa i en interaktiv lösning, så uppstår frihet. Frihet att se modellen precis på det vis du vill. Frihet att se den information du behöver se just nu. Och frihet att påverka både modell och information utan specialistkompetens.

LÄS MER

Tikab STHLM

Tikab GBG

EN DEL AV DIN FRAMTID