LÄMNA INGEN SKIT TILL NÄSTA GENERATION.

HÅLLBARHET. ALLTID.

Att verka för ett hållbart samhälle är självklart. Alla våra beslut färgas av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vi är övertygade om att vi kan bidra till alla målen på ett eller annat sätt. Därför styr vi vår verksamhet så att vi ALLTID gör vad vi kan.

Läs mer i vår Miljöpolicy

MER ÄN BARA MILJÖ.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat. Det handlar också om inkluderande samhällen, mångfald och hälsa, om jämställdhet och utbildning.

Vissa av de 17 globala hållbarhetsmålen har bäring direkt på vår kärnverksamhet där vi kan påverka genom vår profession, andra kan vi påverka genom attitydförändring och genom att föregå med gott exempel.

Genom att jobba med de 17 målen på mikronivå på våra kontor kan vi bidra till en bättre värld för alla.

Läs mer i vår Miljöpolicy.

SAMHÄLLSNYTTA.

Inom våra teknikområden kan vi hjälpa våra kunder att skapa bestående samhällsnytta.

På köpet bidrar vi tillsammans för att uppfylla ALLA de globala hållbarhetsmålen.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi tänker kring hållbarhet!

Per-Anders Jönsson

VD

+46 8 409 043 01
per-anders.jonsson@tikab.com