LÄMNA INGEN SKIT TILL NÄSTA GENERATION.

HÅLLBARHET.

Vi tycker att ett hållbart samhälle är eftersträvansvärt.
Vi vill verka för att vår värld blir en plats där människor mår bra, lever i sunda ekonomier där omgivande ekologiska system fungerar.

BESTÅENDE VÄRDEN.

Vi vill medverka till att skapa bestående värden på en marknad som bidrar till minskad produktion av koldioxid och andra växthusgaser, god samverkan med naturen, insatser mot att stater kollapsar och bättre liv för jordens invånare.

SAMHÄLLSNYTTA.

Därför prioriterar vi uppdrag inom teknikområden som ger bestående samhällsnytta och goda livsvillkor.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi tänker kring hållbarhet!

Per-Anders Jönsson

VD

+46 8 409 043 01
per-anders.jonsson@tikab.com