Policy för en hållbar utveckling.

Vi tycker att ett hållbart samhälle är eftersträvansvärt. Vi vill verka för att vår värld blir en plats där människor mår bra, lever i sunda ekonomier där omgivande ekologiska system fungerar. Vi vill medverka till att skapa bestående värden på en marknad som bidrar till minskad produktion av koldioxid och andra växthusgaser, god samverkan med naturen, insatser mot att stater kollapsar och bättre liv för jordens invånare. Därför prioriterar vi uppdrag inom teknikområden som ger bestående samhällsnytta och goda livsvillkor.

Tikabs kontaktperson för hållfasthetspolicy är Fredrik Albing.