KICKSTARTA DIN DIGITALA RESA

Din Vision – Vår verklighet

Många pratar idag om hur vi borde arbeta och bedriva projekt i framtiden för att effektivisera arbetet, samarbeta bättre, nå högre kvalitet och spara mer på jordens resurser. Färre lever som man lär och arbetar egentligen precis som vanligt.

På Tikab går vi från ord till handling då vi brinner för just detta. Kombination av både bred och lång erfarenhet av byggprocessen, hög kompetens av digitala verktyg/processer, en tydlig vision och stark genomförandekraft gör att vi faktiskt förändrar byggbranschen – vilket har fått effekter långt utanför projekten vi medverkat i.​

MED TIKAB SOM DRIVKRAFT.

Det handlar om att utveckla nya och förbättra befintliga processer i organisationer och projekt. Detta gör vi tillsammans med dig.

SNABB OCH EXAKT
IMPLEMENTERING

Genom Tikabs långa erfarenhet av digitalisering inom projektering, produktion och förvaltning, har vi stor förståelse för dina behov. Dina önskemål kommer snabbt omsättas i praktiska kravställningar och implementering i skarp produktionsmiljö.

DU ÄGER INFORMATIONEN.

Som beställare ska du kunna äga all information som tas fram. Och den ska vara lättillgänglig och begriplig. Tikab stöttar med kartläggning av nuläge och önskat börläge i både förvaltning och projekt med fokus på informationsägande, processer, kravställning, upphandling, implementering och överlämning.

BÄTTRE UPPHANDLINGAR.

Med rätt kravställning kan du göra bättre upphandling av konsulter, entreprenörer och digitala stödsystem.

KORTARE LEDTIDER.

Med givna förutsättningar och moderna stödsystem kortar vi ledtider, förebygger användning av felaktiga underlag och minskar den administrativa tiden i projekten.

PASSION FÖR TEKNIK I FRAMKANT.

På Tikab brinner vi för teknik i framkant. Vårt signum är att kombinera olika tekniker för att få  ut maximal effekt och kanske skapa en helt ny arbetsprocess för något moment som tidigare krävt omfattande manuellt arbete.

Vad händer om vi sätter en 360-kamera på en drönare?

Kan man använda GPR (Ground Penetrating Radar) på betongbjälklag för att hitta ingjutningsgods?

Kan man använda AI för att generera förslag på byggnaders utformningar?

STABIL OCH PÅLITLIG PARTNER 

Tikab finns med som stöd och tillsammans med
dig ser vi till att allt fungerar.

TILL DIN TJÄNST.

Vi erbjuder tjänster kring digitala arbetssätt på två nivåer.
Beställarstöd och projektstöd.

BESTÄLLARE SOM VI STÖTTAR GENOM VERKSAMHETSUTVECKLING.

PROJEKT SOM ANLITAT OSS ATT

ANSVARA FÖR DIGITALA ARBETSSÄTT.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få en känsla av vilka möjligheter vi kan förverkliga tillsammans med er!

johan stribeck

Affärsområdesansvarig BuildTech Management

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com