VÄGEN TILL KONTROLL

Vi gillar utmaningen i att göra information tillgänglig och levande.

Oavsett om du utvecklar en fastighet, en produkt, eller har hand om komplexa processer eller projekt så kan vi hjälpa dig. Genom att använda den information och de modeller som oftast finns och kombinera dessa i en interaktiv lösning, så uppstår frihet.
Frihet att se modellen precis på det vis du vill. Frihet att se den information du behöver se just nu. Och frihet att påverka både modell och information utan specialistkompetens.

VISUELL KONTROLL.

Ofta är det viktigt att få en realistisk upplevelse av ett projekt innan det står färdigt. Genom att använda projektmodeller på ett intelligent vis kan vi skapa en levande, interaktiv upplevelse. Oavsett om det rör fastighet, infrastruktur eller industri. Nyttan finns både i projekt samt för sälj och marknadsföring. Resultatet kan upplevas på webben och i VR, men självklart kan film och bilder enkelt och kostnadseffektivt skapas utifrån detta.

KONTROLL PÅ INFORMATION.

Digitaliseringen leder till mer information, spridd i fler system. Via vårt eget ekosystem OmniTwin kan vi hämta all relevant information, modeller och punktmoln och visa dessa tillsammans i en världsvy. Direkt kontroll över information och geometri, oavsett i vilket system den egentligen ligger.

DIN VERKLIGHET – GAMIFIERAD.

Kontroll är bra. Men det finns inget bättre sätt att upptäcka brist på kontroll än “Gamifiering”. Fritt översatt från engelska: Spelifiering, ett begrepp som beskriver företeelsen att skapa en spel-liknande upplevelse av en verksamhet. Halva vårt team har spelutvecklingsbakgrund. Låt oss diskutera hur vi kan spelifiera era processer.

FÖRVERKLIGA DINA MÖJLIGHETER.

Baserat på vår visuella och tekniska verktygslåda har vi utvecklat en rad olika lösningar för olika behov. Från VR-träning av sjukvårdspersonal till projektstöd i omfattande gruvor. Vilka möjligheter kan vi förverkliga för er?

STABIL OCH PÅLITLIG PARTNER

Tikab finns med som stöd och tillsammans med
dig ser vi till att allt fungerar.

TILL DIN TJÄNST.

Vi erbjuder tjänster kring applikationsutveckling och visualisering.

EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER VI UTVECKLAT.

REFERENSER VISUALISERING.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få en känsla av vilka möjligheter vi kan förverkliga tillsammans med er!

Daniel Forslund

Affärsområdesansvarig Software Development