POLICIES

Här kan du läsa om våra antagna policies avseende miljö och kvalitet

KVALITETSPOLICY.

Vår verksamhet bygger på förtroende.
Vi anser att förtroende skapas genom hög kvalitet.

För oss är kvalitet att leverera överenskommet innehåll på utsatt tid, till överenskommen budget. Inga undantag.

Våra kunder och samarbetspartners, ska kunna lita på att Tikab håller vad vi lovar och levererar kvalificerade, kreativa och enkla lösningar på komplexa problem. Kunden ska känna sig trygg med att det vi levererar är korrekt.

Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar samhället i stort och tar hänsyn till de behov och relevanta krav som samhället har på våra tjänster.

Vår passion är att förverkliga möjligheter genom kvalitativa tekniska lösningar i framkant.

Denna policy är antagen av VD den 2021-11-29.

MILJÖPOLICY.
(Policy för hållbar utveckling)

Hållbarhet för oss är att visa respekt för jordens resurser. Genom att vara medvetna om hur vår omgivande miljö påverkar dessa resurser kan vi göra val som har så låg påverkan som möjligt.

Vi verkar för ett hållbart samhälle så att vår värld blir en plats där människor mår bra, lever i sunda ekonomier där omgivande ekologiska system fungerar. Vi medverkar till att skapa bestående värden på en marknad som bidrar till minskad produktion av koldioxid och andra växthusgaser, god samverkan med naturen och bättre liv för jordens invånare.

  • Vi identifierar våra intressenters miljökrav för att hjälpa dem att tillgodose sina krav, utöver våra egna.
  • Vi värderar vår egen påverkan på miljö och hållbarhet inom ramen för vår verksamhet, vilket inkluderar våra arbetssätt och våra medarbetares möjligheter att välja bra miljöval, såväl i tjänsten (resor) som privat (medvetandegörande).
  • Vi agerar när vi bedömer att vi kan motverka miljöstörande beteenden eller uppmuntra mindre miljöskadliga beteenden, så att vi ständigt kan förbättra våra beteenden och höja vår miljöprestanda.

Denna policy är antagen av VD den 2021-11-08.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi tänker kring hållbarhet!

Per-Anders Jönsson

VD

+46 8 409 043 01
per-anders.jonsson@tikab.com