Virtual Reality (VR) skapar helt nya möjligheter för anläggningsbranschen.  

– Det var en omvälvande och intressant upplevelse, säger Anders Ahlquist på Vossloh Nordic Switch Systems i Ystad efter en första virtuell guidning i en BIM-konstruktion.

Vossloh Nordic Switch Systems är Nordens ledande företag inom spårväxlar och spårteknik. Utöver konstruktion och produktion av spårväxlar och spårkomponenter har de många kunder som behöver hjälp med projektering i samband med växelbyten, bangårdsombyggnader, nya depåer och verkstäder.

–Vi fungerar ofta som rådgivare och bollplank vid såväl om- som nybyggnationer, säger Anders Ahlquist, teknikchef.

För Vossloh är BIM ingen nyhet. Järnvägsväxlar är stora och komplexa konstruktioner med många detaljer. För att produktionen ska flyta smidigt krävs full kontroll över alla processer och kraven på dokumentation är högt ställda.

–Vi har designat växlar i 3D sedan 1990-talet. Varje konstruktionsdel får unik metadata och versionshanteras i ett PDM-system (Product Data Management), berättar Anders Ahlquist.

vosslohvaxen

vossloh_infotek2

Trafikverket vill se mer BIM

Trafikverket är en av Vosslohs största kunder. De agerar draglok i anläggningsbranschen vad gäller kravställning och implementering av BIM, vilket påverkar alla i produktionskedjan.

–Genom att låta BIM genomsyra hela banarbetstidsprocessen blir det möjligt att öka effektiviteten i projekten. Då hamnar rätt information på rätt plats, samtidigt som kommunikationen mellan de olika aktörerna förbättras, säger Anders Ahlquist.

Olika långt framme

Utmaning nu är att mekanikbranschen har hanterat den här typen av information digitalt och strukturerat i årtionden, medan anläggningsbranschen precis har börjat.

– Då gäller det att beställaren är tydlig i sin kravspecifikation om vilken information som ska överföras och genom vilka informationsbärare, berättar Johan Stribeck, affärsområdesansvarig BIM/VR på Tikab.

– Det är också viktigt att informationen kan överföras effektivt och kvalitetssäkrat från designsidan till beställarens förvaltningssystem, säger han.

Granskning och produktionsplanering i VR

För Vossloh är det viktigt att äga leveransprocessen, från ax till limpa. Det betyder att de hela tiden letar efter nya sätt att arbeta för att kunna påverka kvalitet och produktion till det bättre. Det var också anledningen till mötet mellan Tikab och Vossloh, att utforska möjligheterna med att kombinera BIM och VR.

– Det var en omvälvande och intressant upplevelse. Jag såg stor nytta för oss med att använda VR-teknik. Exempelvis går det att granska ett helt växelsystem vid en järnvägsdepå i skala 1:1, säger Björn Lundwall, produktutvecklare på Vossloh Nordic Switch Systems.

– Jag såg också stora möjligheter i planeringsskedet inför produktion, till exempel planering av vårt arbete vid stationer, vilka upplagsplatser som går att använda och liknande.

vossloh
Anders Ahlquist, teknikchef på Vossloh Nordic Switch Systems i Ystad, granskar en boogie på en godsvagn, som konstruerats på Tikab

vossloh2

På bilden VR-granskar Björn Lundwall, Projektledare på Vossloh, en fordonstransportvagn som konstruerats på TIkab

FAKTA BIM

  • BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Management.
  • BIM innebär i stort att en 3D-modell skapas i en bygg- eller konstruktionsprocess med målet att utvärdera, samla information och ta fram olika typer av beslutsunderlag.

Intresserad av övergången till BIM, börja nyttja VR eller digitalisering med laserskanning?

Läs mer om Tikab och våra tjänster här: www.tikab.com

 

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdeschef BuildTech Services

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com