Teknikutveckling av stålpålar

Tikab utför avancerade FEM-analyser åt Scandia Steel i syfte att utveckla nya produkter och metoder för skarvning av stålpålar. Den traditionella metoden att svetsa ihop pålarna är varken effektivt eller lätt att kvalitetssäkra varför nya metoder för pålskarvning har...

Tikab granskar kärnkraft

Tikab har fått i uppdrag från Inspecta Nuclear att bistå med 3:e-partsgranskning av hållfasthetsberäkningar inom Oskarshamnsverkets stora projekt O2-Plex. Uppdraget går ut på att kontrollera att beräkningarna är utförda enligt myndigheternas föreskrifter. Uppdraget...