Så känns den svenska jordbävningen!

I Tikabs uppdrag inom realiseringen av Oberoende Härdkylning i Forsmark hanterar vi dagligen jordbävningsfrågor. Den så kallade svenska jordbävningen som svenska kärntekniska anläggningar ska dimensioneras mot, togs fram i ett SKI-projekt (nuvarande SSM) i början på...

Teknikutveckling av stålpålar

Tikab utför avancerade FEM-analyser åt Scandia Steel i syfte att utveckla nya produkter och metoder för skarvning av stålpålar. Den traditionella metoden att svetsa ihop pålarna är varken effektivt eller lätt att kvalitetssäkra varför nya metoder för pålskarvning har...