Tikab förstärker inom kärnkraft

Verksamheten inom kärnkraft har på senare år expanderat och inrymmer nu tre stycken kvalificerade beräkningsingenjörer med hållfasthetsanalyser inom kärnkraft som specialistkompetens. Senaste tillskottet är Niklas Stenberg. Niklas är civilingenjör från KTHs...

Kreditbetyg AAA – Silver

Tikab har fått högsta kreditbetyg (AAA) från Bisnode 10 år i rad och har därigenom erhållit silverdiplom. ”TIKAB STRUKTURMEKANIK AB är ett av de 2 323 företag,av Sveriges totalt 427 176 aktiebolag, som har högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem...

Fasadbeklädnader Mall of Scandinavia

Tikab har under höst och vinter haft i uppdrag åt LW Sverige att konstruera, dimensionera och bygghandlingsrita fasadbeklädnaden runt Mall of Scandinavia, det nya köpcentrumet i Solna. Det är en iögonfallande fasad som i stora delar ska ge intrycket av att vara...

Införande av oberoende härdkylning i Forsmark

Tikab har från Forsmarks Kraftgrupp AB fått i uppdrag att samordna hållfasthetstekniska aspekter inom projektet ”Oberoende härdkylning” för Forsmarks tre reaktorer. Tikab svarar för expertkompetens inom hållfasthetsområdet i projekteringsskedet för att stötta...