Tikab har från Forsmarks Kraftgrupp AB fått i uppdrag att samordna hållfasthetstekniska aspekter inom projektet ”Oberoende härdkylning” för Forsmarks tre reaktorer. Tikab svarar för expertkompetens inom hållfasthetsområdet i projekteringsskedet för att stötta inblandade konstruktions- och analyskontor i Forsmark. I uppdraget ingår bland annat hållfasthetsanalyser och belastningsanalyser.