Tikab föredragshållare på “Design Management Forum 2015”

Tikab deltog både som föredragshållare kring modellbaserade informationsleveranser i bygghandlingsskedet i projekt Slussen och även som utställare. Design Management forum är ett forum för bygg/industri där processer kring BIM/VDV/LEAN behandlas. CAD-Q är värd för...