Tikab har under höst och vinter haft i uppdrag åt LW Sverige att konstruera, dimensionera och bygghandlingsrita fasadbeklädnaden runt Mall of Scandinavia, det nya köpcentrumet i Solna. Det är en iögonfallande fasad som i stora delar ska ge intrycket av att vara drivis. Utmaningen har bestått i att utifrån den komplicerade geometrin konstruera ett slankt bärverk i stor volym som ska klara av både snö- och vindlast.