När man arbetar på nya sätt med modellbaserade bygghandlingsleveranser utmanar man alla delar av ett projekt. När traditionella ritningar saknas i ett projekt måste man tänka på alla led där ritningar tidigare har använts. T.ex vid utvärdering av ett modellbaserat förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, egenkontroll, granskning, produktionsplanering och produktionsberedning mm.

Med avancerade BIM-modeller kommer ofta avancerade program för att ta del av modellerna. Många i byggprocessen arbetar idag inte naturligt med dessa verktyg. Det är ofta en tröskel att komma in i BIM-miljön om man inte har lång erfarenhet av projekteringsverktyg. Det gäller alla funktioner från erfarna kalkylatorer till armerare med varselväst.

Tikab och ELU samarbetar kring att tillgängliggöra modellerna i alla led för att se till att ingen står och ropar efter pappersritningar i modellbaserade projekt.

Här ser ni granskning av en armeringskonstruktion i VR. Vi har tagit fram en process för att skapa granskningsmodeller i VR för både projektörer, tredjepartsgranskare och planering och beredning i produktion. Även om vi levererar skarpa BIM-modeller och utsättningsmodeller kan vi nu leverera VR-modeller för att snabba upp förståelsen och granskningen på mottagar- och utförarsidan.

Detta tycker vi är mycket spännande! Med tanken på den odelbara positiva inställningen från alla som nyttjat tekniken inser vi att vi är på helt rätt spår!

Har man bara ordning och reda på modellerna i sitt projekt kommer man igång snabbt med detta.

Hör gärna av er om ni vill prova!

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdeschef BuildTech Services

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com