Tillgänglighetsgranskning

I veckan genomfördes ett inledande möte kring tillgänglighetsgranskning för räddningstjänsten i projekt Slussen i Stockholm.

För att snabbt sätta in räddningstjänsten i nya Slussens layout användes modern VR-teknik. Eftersom projektering och produktion görs modellbaserat i projektet, finns inte ritningar tillgängliga som i ett vanligt projekt.

När personer som inte nyttjar 3D/BIM-modeller regelbundet i sitt yrke behöver ta del av information och geometrier så måste modellerna tillgängliggöras även för dem. Detta har vi löst med VR-granskning, där räddningstjänsten går runt i modellerna och upplever anläggningen immersivt i skala 1:1 med VR-glasögon.

Räddningstjänsten fick omgående en tydlig bild av anläggningen och hade direkt synpunkter på trapphus, lejdare och fria takhöjder mm.

Hade detta möte genomförts traditionellt med planritningar och några sektioner, hade synpunkterna inte framkommit så här snabbt och projekteringen hade fått ändra i senare skede där ändringarna fått större följdverkningar och därmed kostat betydligt mer att åtgärda än nu.

Tyvärr hade nog samma scenario ägt rum även om de fått hantera CAD/BIM/Samordningsmodeller. Att gå i trapphus och få känslan av utrymningsvägarna, trappors lutningar och installationers intrång på fria utrymmen mm görs effektivast att faktiskt röra sig i utrymmena virtuellt.

För oss som har arbetat med detta var det en oerhörd stor bekräftelse att detta är rätt melodi, när man få se personer som varken har sett anläggningen tidigare eller använt CAD/BIM-program, springa upp och ner för trappor och genom korridorer som de inte gjort annat än att deltagit i projekteringen senaste året. Det var mycket inspirerande att se!

Intresserad av övergången till BIM, börja nyttja VR för samordning/granskning eller digitalisering med laserskanning/drönarskanning?

Läs mer om Tikab och våra tjänster här: www.tikab.com

 

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdeschef BuildTech Services

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com