skar-web

Ett mycket intressant samarbete på ett modernt sätt som vi har stora förväntningar på. Tikab bidrar med konstruktion/beräkning och datainsamling av befintliga konstruktioner med hjälp av UAS (drönare).


SKAR Skin Architecture är ett nybildat konsultbolag som tar ett helhetsgrepp om gestaltning och projektering av fasader. Konsultbolaget är obundet till system och leverantörer, och har kompetens i fasadens samtliga aspekter: arkitektur, konstruktion, energi/klimat/dagsljus samt projektering i BIM. Som komplett och obunden fasadspecialist är SKAR också först i Sverige. 

 

– De tekniska kraven på byggnader har successivt höjts, samtidigt som insikten om fasaders kommersiella betydelse som fastighetsägarens eller hyresgästens ansikte utåt har ökat. För att attrahera rätt målgrupp krävs idag rätt uttryck och en betryggande miljömärkning, säger Jonas Nyberg, som är VD och grundare av SKAR tillsammans med Ylva Lindstedt. I SKAR har de samlat ett komplett expert-team för att erbjuda fasadprojektering i ett paket.

 – Fasadkonsulter finns sedan länge i Storbritannien, USA och på kontinenten, t ex hos Arup och BuroHappold. I Sverige finns specialister inom glas, men SKAR är den första kompletta och obundna fasadkonsulten i Sverige, fortsätter Jonas Nyberg.

Sedan två år tillbaka har han stöttat ett antal arkitektföretag med fasadprojektering via sitt arkitektföretag YAJ Arkitekter. Enligt Jonas Nyberg finns det ett stort sug på marknaden efter projekteringskompetens inom just fasader. Han ser också ett tydligt kompetensglapp mellan projektörer och systemleverantörer, som uppstått i och med att fasader blivit alltmer komplexa, vilket i sin tur gör det svårt för byggnadsentreprenörer att leverera i nivå med kundens förväntningar.

– Därför teamar vi nu ihop oss under varumärket SKAR. Med hjälp av gedigen projekteringserfarenhet och ett tajt samarbete mellan tekniker och gestaltare tidigt i projekten, kan vi åstadkomma en riktigt performativ produkt. Förutom teknik och gestaltning behärskar vi i SKAR fasadens kommersiella aspekter av identitet och property branding. Dessutom har vi spetskompetens i kundnyttan av BIM i projektering, upphandling och förvaltning, säger Ylva Lindstedt, marknadsansvarig i SKAR.

 Med sina tjänster vänder sig SKAR till fastighetsbolag, byggföretag och arkitektföretag – dels i nyproduktion, dels inför ”face lifts” och grönomställningar av befintliga byggnader. De erbjuder A-, K- samt V-projektering i BIM i ett paket, men uppdragsanpassar även projektörskonstellationen utifrån kundens behov.

Det första uppdraget för SKAR blir fasader i en ny kontorsstadsdel i Shanghai.

De experter och bolag som samverkar i SKAR är …

  konstruktion Fredrik Österdahl, Tikab

konstruktion glas Johan Backlund, J Backlund Glaskonsult

energi / klimat / dagsljus Martin Bengtsson, Incoord InstallationsCoordinator

BIM Petter Alm, Petter Alm Konsult

datafångst med UAS (drönare) Johan Stribeck, Tikab

färg / materialitet / ljus Marie Dreiman, Filter Studio

material / system Björn Florman, Materialbilioteket

arkitektonisk gestaltning / detaljprojektering Jonas Nyberg och Ylva Lindstedt, YAJ arkitekter

 

 

 

För ytterligare info, vänligen kontakta

Ylva Lindstedt, marknadsansvarig, tel 0733-16 09 71, e-mail ylva.lindstedt@yaj.se