Tikab välkomnar Per Höglin till affärsområde BIM!

Per har gedigen och mycket intressant erfarenhet både från digitaliserad projektering och anläggningsproduktion. Per brinner särskilt för digitaliserade processer i produktionsskedet.

Cirkeln sluten
Det som är extra spännande just med Per är hans senaste erfarenheter inom modellbaserad produktion. Tikab har i nära samarbete med ELU-konsult och Stockholm Stad tagit fram en modellebaserad leveransplattform av bygghandlingar i projekt Slussen i Stockholm.

Hela detta upplägg har tillämpats i en rad andra projekt, däribland delar av Förbifart Stockholm. I Trafikplats Häggvik har bygghandlingsleveranserna skett med modeller från projektering till entreprenör. Per Höglins uppgift hos entreprenören har varit att ta ut produktionsanpassade handlingar ur modellerna för att serva sista “gubben” i produktion ute i fält.

Denna erfarenhet sluter cirkeln från strategi – koncept – implementering i projektering – bygghandlingsleverans och slutligen till implementering i produktion.

Per har även genomgått VDC-utbildning på Stanford University.

Digitaliserad produktion
Pers uppgiift på Tikab blir dels att avlasta BIM-arbetet i projekt Slussen men framförallt att erbjuda sina erfarenheter åt främst entreprenörer som behöver stöd i projekt eller sin verksamhetsutveckling mot digitaliserad produktion.

Välkommen till en spännande framtid på Tikab Per!

Framsynta Entreprenörer! Kontakta gärna Per för att diskutera möjligheter i er verksamhet och projekt!