På kort tid har flera stora nyhetsredaktioner visat stort intresse för olika tillämpningar av VR i sin rapportering.
Tikab har bjudits in till både Dagens Nyheter och tidningen Ny Teknik för att demonstrera hur VR kan användas i kommunikation. Både internt i stora infrastrukturprojekt som Slussen och Hagastaden, men framförallt externt med allmänheten.

Kartan för media och nyhetsrapportering står inför precis samma utmaningar som hela bygg och anläggningsbranschen – den ritas just nu om från grunden och upp.

Samhällsbyggnadsbranschen står inför sitt största paradigmskifte hittills i och med digitaliseringen och möjligheterna med BIM. Det kommer ändra hur vi arbetar i grunden och beröra allt vi gör i vår konservativa bransch. Mediabranschen är mitt uppe i att informationskonsumenterna helt bytt beteendemönster och konsumtionsvanor. Båda branscherna har på relativt kort tid fått helt nya redskap och möjligheter att möta detta. Intresset är hur stort som helst.

Med dagens teknik ser man nu stora möjligheter att fånga ungas intresse för olika budskap, till och med ett ökat intresse tack vare t.ex VR-tekniken och drönartekniken som gör upplevelserna starkare och intressantare. Kombineras detta med bra journalistik, storytelling och interaktivitet – är det en självklar väg framåt även för kommunikations- och mediabranschen!

Vi är mycket stolta över att vara rådgivare och bollplank i dessa sammanhang. I förra veckan fick vi redaktionen på Ny Teknik att vädra morgonluft och så sent som igår även på Dagens Nyheter!

Framtiden ser sannerligen spännande, intressant och inspirerande ut!

På Tikab ligger vi långt fram inom digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen där vårt fokus ofta är i större infrastrukturprojekt – men vi har även över 20 års erfarenhet av generell visualisering och storytelling i animerad 3D, av i stort sett vad som helst. Vi ser nu ett ökat intresse från branscher utanför vår naturliga komfortzon som önskar berätta sin historia med 3d-animerat material både som film och i VR – det tycker vi är mycket spännande! Allt från läkemedelsindustrin som vill illustrera hur elastisk och fin en urinblåsa kan vara  – till vertikal industriell närodling av grönsaker i stadsmiljö.

Har du frågor eller idéer kring hur ditt budskap kan nå fram till en allt mer krävande publik med hjälp av ny teknik? Hör av dig till oss så kan vi diskutera möjligheter!

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Affärsområdeschef BuildTech Services

+46 8 409 043 22
+46 709 52 71 70
johan.stribeck@tikab.com