Forsmark

Forsmark_5

Tikab har lång tradition av att utföra hållfasthets- och konstruktionsberäkningar åt kärnkraftsindustrin. Historiskt har Tikab utfört konstruktioner vid såväl konstruktionsfasen som uppförandefasen av Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt dimensionerat och konstruerat rörbrottsförankringar i Oskarshamn 1.

Vid jordbävningslicensieringen av Forsmark 1 och 2 i slutet på 90-talet upprättade Tikab en antal verifierande analyser på rörsystem som sedan låg till grund för den seismiska säkerhetsanalysen av reaktorerna. Tikab har sedan dess utfört en mängd rör- och komponentanalyser åt Forsmark samt tagit fram belastningsunderlag för såväl jordbävning som olika så kallade pooldynamiska förlopp.

Efter händelserna i Fukushima 2011 bistod Tikab med jordbävningsanalyser åt Forsmark i samband med de av myndigheterna påkallade stresstesterna som utfördes för samtliga kärnkraftverk i Europa. Tikab har även konstruerat och upprättat tillverkningshandlingar för utrustning för hantering av härdskrot till Forsmark 3.

Skills

Posted on

2015-06-26

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *