+46 8 409 043 00 info@tikab.com

Mall of Scandinavia

,

MoS

Mall of Scandinavia är norra Europas största shopping-galleria och självklart har Tikab varit delaktiga i uppförandet. Byggnadskomplexets fasad är väldigt speciell och oregelbunden och bär dessutom extern last vilket är ovanligt hos fasader.

Tikab har utfört dimensioneringsberäkningar och upprättat tillverknings/montagehandlingar för upphängningen av fasaden, allt enligt Eurocode.

Skills

Posted on

2015-06-26

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *