Slussen_1080P_Tiltshift

Vi har varit involverade i detta stora projekt sedan förprojekteringstiden. Under projektets gång har vi tagit fram konceptet för sluss- och avbördningsfunktionen, bestämt lucktyper och utfört avbördningsberäkningar för att bestämma kanalbredderna. Därefter har vi haft som uppdrag att konstruera slussluckorna med drivning samt tagit fram handlingar för tillverkning och montage.

Parallellt med detta har Tikab haft VDC-ansvaret i hela Slussenprojektet, vilket i första hand har inneburit att definiera hur bygghandlingarna ska utformas modellbaserat iställtför traditionellt med ritningar. Detta för att minimera administration och kunna projektera/producera anläggningen så effektivt som möjligt.

Skills

Posted on

2015-06-26

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *